Polska Federacja Rynku Nieruchomości: www.pfrn.pl

Kancelaria Radców Prawnych: www.prolegit.pl

Przeglądarka ksiąg wieczystych: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl

Aktualne kursy walut: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html

Kodeks Cywilny: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Ustawa o własności lokali: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388

Ustawa prawo budowlane: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

Ustawa prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970540348

Ustawa o gospodarce nieruchomościami: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971150741